Seadme testimine säästab eksportija närve ja raha

23.12.2019

Oled eksportinud oma uue masina välismaale ja sealt tuleb reklamatsioon, et see ei tööta. Tuleb saata insener asja uurima või masin tagasi tuua. See kõik on suur kulu, mida saab vältida.

 

Üldiselt on teada, et seadmed ja masinad peavad enne turule laskmist olema testitud ja varustatud nõuetekohase märgistuse ning dokumentatsiooniga. Mõnes riigis nõutakse sertifitseerimist. Ka EL nõuab teatud tüüpi seadmete ja masinate – nt meditsiiniseadmed, ohutusseadmed, transpordivahendid jt – sertifitseerimist teavitatud asutuse poolt. Mõlemal juhul on vaja testida seadme tööd erinevate toitepingete ja sageduste juures.

 

Energiatehnika OÜ siinuspingeallikad ET-SIN seadmete testimiseks on saadaval võimsuseni 25 kVA, eritellimusel kuni 1 MVA. Toiteallika 1- või 3faasiline väljund on isoleeritud ja stabiliseeritud. Siinuspinge moonutustegur ei ületa 2%.

Joonis 1: Muudetav siinuspinge allikas ET-SIN

Testimise muudab mugavaks 7-tolline puuteekraaniga kasutajaliides, mis võimaldab juhtimist ja järelvalvet Etherneti kaudu ja nutitelefoni äpiga. Toiteallikas väljastab kasutajaliidesele ja protokolli suure täpsusega väljundvoolu, -pinge, -sageduse ja -võimsuse väärtused, mida on vaja seadme tüübisildile ja tehnilistesse andmetesse.

 

Küsi Energiatehnika OÜst siinuspingeallikat oma toodete testimiseks, proovtestimine on tasuta. Tel: 655 1312, info@energiatehnika.ee

 

 

Miks on vaja testida tooteid erinevatel sagedustel ja pingetel?

 

Erinevate riikide madalpinge jaotussüsteemides kasutatakse mitmesuguseid faasipingeid – 110 kuni 240 V -, eri sagedusi – põhiliselt 50 või 60 Hz -, pistikuid ning juhistikusüsteeme TN, TT, IT jt. Lubatavad toitepinge kõikumised on enamasti ± 10%, kuid tegelikud kõikumised, nt pingelangude tõttu, võivad vahel olla suuremad. Ka toitesagedus võib mõnes riigis oluliselt kõikuda. Erinevates riikides kasutatavate toitepinge väärtuste ja juhistikusüsteemide kohta vt

https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/

https://www.worldstandards.eu/three-phase-electric-power/

https://et.wikipedia.org/wiki/Juhistikus%C3%BCsteem

 

Standard EVS-EN 60335-1:2012 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“ nõuab seadme toitevõimsuse, toitevoolu ning voolu harmooniliste komponentide mõõtmist. Kütteseadmed vajavad testimist 15% ülepingel, et ei tekiks süttimist. Mootoritega seadmeid testitakse kõige ebasoodsamal pingel (0,94…1,06 Un) ja sagedusel. Seadmeosade suurimaid lubatavaid temperatuure tuleb kontrollida ülepinge juures. Kütteseadmete testid tuleb läbi viia 85% kuni 124% nimivõimsuse juures. Ka pingelangude ja pingekatkestuste testid tuleb läbi viia eri pingetel. Kui seadmel on mitu lubatud toitepinget, mis nõuab kliendipoolset ümberlülitamist, siis tuleb testida seadme käitumist ja kaitsete rakendumist ka vale toitepinge juures, nt 240 V 115 V asemel.

 

Kõikide nende testide läbi viimiseks on vaja erinevaid toitepingeid ja sagedusi, mis tuleb paika seadistada. Selleks, et katsete läbiviimisel ja koormuse muutudes toiteallika väljundpinge püsiks täpselt etteantud väärtusel, tuleb selle väljundpinge stabiliseerida. Selleks on vajalik väljundsuuruste mõõteseade, mis on toiteallikasse sisse ehitatud, ja täpne pingeregulaator. Mõõteseadmega saab mõõta väljundpinget, tarbitavat voolu, selle harmoonilisi komponente, võimsustegurit ja väljundvõimsust. Vooluharmooniliste mõõtmiseks peab toiteallika väljundpinge olema moonutusteta siinuselise kujuga (THDU mitte üle 2%).

Mõõtetulemused esitatakse kasutajaliidesel ja mõõteprotokollis. Nende suuruste mõõtmine on vajalik seadme tüübisildile ja tehnilistesse andmetesse, nt toitekaabli ristlõike ja kaitsme valikuks.

 

Kohtkindlate ja tööstuslike masinate standard EVS-EN 60204-1:2018 (IEC 60204-1:2016) „Masinate ohutus. Masinate elektriseadmestik. Osa 1: Üldnõuded“ näeb ette terve rea mõõtmisi ja teste sõltuvalt pingest. Sealhulgas on nõue, et seade peab töötama pingevahemikus 0,1 kuni 1,1 Un ja sagedusvahemikus 0,98 kuni 1,02 fn. Selle tagamiseks tuleb seadet vastavate pinge ja sageduse väärtuste vahemikus testida.

 

Kust leida sobiv toiteallikas?

Energiatehnika OÜ siinuspingeallikad ET-SIN seadmete testimiseks on saadaval võimsuseni 25 kVA, eritellimusel kuni 1 MVA. Toiteallika 1- või 3faasiline väljund on isoleeritud ja stabiliseeritud. Siinuspinge moonutustegur ei ületa 2%. Testimise muudab mugavaks 7-tolline puuteekraaniga kasutajaliides, mis võimaldab juhtimist ja järelvalvet Etherneti kaudu ja nutitelefoni äpiga. Toiteallikas väljastab kasutajaliidesele suure täpsusega väljundvoolu, -pinge, -sageduse ja -võimsuse väärtused, mida on vaja seadme tüübisildile ja tehnilistesse andmetesse.

 

Siinuspingeallikas

Joonis 2: Siinuspingeallikas ET-SIN

 

Tabel 1. Siinuspingeallikad ET-SIN

Väljundpinged ja -voolud
120 V / 400 V (1 faas)
Nimivõimsus
Väljundpinged ja -voolud

400 V / 690 V (3 faasi)

Nimivõimsus
8 A / 3 A1000 VA8 A / 4 A2500 VA
23 A / 8 A2500 VA16 A / 8 A5000 VA
49 A / 16 A5000 VA28 A / 14 A8000 VA
85 A / 28 A8000 VA33 A / 16 A10 000 VA
100 A / 33 A10 000 VA40 A / 20 A12 500 VA
120 A / 40 A12 500 VA53 A / 26 A15 000 VA
160 A / 53 A15 000 VA63 A / 32 A20 000 VA
190 A / 63 A20 000 VA76 A / 38 A25 000 VA
230 A / 76 A25 000 VA

Muud nimivõimsused kuni 1 MVA nõudmisel.

 

Küsi Energiatehnika OÜst siinuspingeallikat oma toodete testimiseks, proovitesimine on tasuta. Tel: 655 1312, info@energiatehnika.ee

  Nimi*

  E-mail*

  Sisu

  [/vc_section][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
  ENERGIATEHNIKA

  Kontakt

  Võta ühendust!

  +372 655 1312

  www.energiatehnika.ee

  info@energiatehnika.ee

  ASUKOHT


  Väike-Männiku tn 3, 11216 Tallinn

  Kvaliteet
  Edukas Eesti Ettevõte Energiatehnika

  Liikmelisus  Jälgi meid: