________________________ ________________________

Toodete testimine ja riskianalüüs

KUI TÖÖTAD VÄLJA UUT SEADET JA MÕLGUTAD EKSPORDIMÕTTEID

Seadmete ja masinate ohutus, riskianalüüs ja testimine

Riskianalüüs ja testimine on vankumatu osa seadme väljatöötamise protsessis. Seadmele kohaldatavate tervisekaitse- ja ohutusnõuete kindlaksmääramiseks tuleb läbi viia riskihindamine. Riskihindamise tulemusi tuleb arvestada toote projekteerimisel, valmistamisel, kasutamisel ja ettenähtaval väärkasutusel. Riskihindamine viiakse läbi vastavalt asjakohasele harmoneeritud standardile, näiteks EN ISO 12100 „Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted“. Riskihindamise järgi võivad masinal olla mitmesugused ohud (nt muljumine, lõikamine, põrkumine, põletus, elektrilöök jm), mille vähendamiseks lubatud ohutustasemele on vajalikud ohutusmeetmed, sh ohutusseadised ohtlikule kohale ligipääsu tõkestamiseks, inimese, kehaosa või objekti tuvastamiseks, samuti vahendid nt liikuvate osade allakukkumise vastu juhtimissüsteemi üksikrikke olukorras. Seadme ohutusahelal tuleb tõendatult tagada asjakohase ohutusstandardiga nõutav töökindlustase (PL, SIL).

Tootjal tuleb täita asjakohaseid direktiive

Näiteks ELi masinadirektiivi, madalpingedirektiivi, elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi – ja nendega seotud Euroopa harmoneeritud standardite nõudeid. Masinate ja seadmete nõuetekohasuse tõendamiseks tuleb täita toote vastavushindamise ehk CE menetlus. Kui masina vastavushindamist viib läbi masina tootja või tema esindaja, eeldatakse, et kasutatakse masinadirektiivi ja harmoneeritud standardite nõuetele vastavaid ja tõendatud ohutusega ohutusseadiseid ja hädaseiskamisseadist, millel on CE tähis, vastavustunnistus ja riskihindamisel määratud vajalik ohutuskategooria.

Seadmete ja masinate ohutus, riskianalüüs ja testimine

ELi ja teiste arenenud tööstusriikide seadmeohutuse nõuded on karmid

Suund on jätkuvalt ohutust suurendada. Osaliselt kattuvaid ja omavahel seotud harmoneeritud jm standardeid on meeletult palju, seetõttu konkreetsele tootele kõige täpsemalt kohalduvate standardite komplekti väljaotsimine nõuab spetsialisti teadmisi. Et tagada konkurentsivõime, töökindlus ja ohutus, tuleb tooteid hoolikalt ja piisavalt pika aja jooksul testida erinevates režiimides ja keskkonnatingimustes. Eriti oluline on see näiteks gaasi-, surve- ja elektriseadmetel ning masinatel, mis võivad ohustada inimest, vara või keskkonda.

Riskianalüüs ja testimine garanteerib eduka ekspordi

Energiatehnika OÜ-l on korralik kogemustepagas elektri-, elektroonikaseadmete ja masinate testimise, riskianalüüsi, ohutusarvutuste ning CE ja UL/CSA vastavushindamiste alal. Valmistame ka automaatseid testimisseadmeid, et testida elektrimasinaid, elektroonikakooste ja juhtmekimpe. Kui plaanite välja töötada või turule tuua uue seadme või masina ja teie tootel pole nõuetekohast CE vastavusdeklaratsiooni või tehnilist dokumentatsiooni, soovitame pöörduda Energiatehnika OÜ poole. Mida varasemas tootearenduse staadiumis te meiega ühendust võtate, seda parem, kuna võite säästa palju hinnalist aega ja raha tootearendusel ja sertifitseerimisel. Juba müüdud toodete tagasikutsumine ja ümbertegemine, et viia neid ohutusnõuetega vastavusse, võib olla ülimalt kulukas.

Helsingi linnatranspordi tellimusel valmistatud elektroonikatester

Helsingi linnatranspordi (HKL) tellimusel töötasime välja automaatse testri trammide elektroonikaseadmete testimiseks. Seadmega on võimalik testida 23 erinevat elektroonikaplokki. Testida saab nii automaatselt, kui ka käsitsi – samm-sammulise häälestamise või veaotsinguga. Tester võimaldab keerukate elektroonikaseadmete väga kiiret, täpset ja täielikku testimist, ilma et oleks vaja kasutada kvalifitseeritud ja kõrgelt tasustatud tööjõudu. Testide tulemused protokollitakse automaatselt ja saadetakse serverisse.

Võtke meiega julgesti ühendust, jätke oma kontaktandmed ja kirjeldage lühidalt oma seadet ning vajadusi.


Nimi*

Email*

Sisu


ENERGIATEHNIKA

Kontakt

Võta ühendust!

+372 655 1312

www.energiatehnika.ee

info@energiatehnika.ee

ASUKOHT


Väike-Männiku tn 3, 11216 Tallinn

Kvaliteet
Edukas Eesti Ettevõte Energiatehnika

LiikmelisusJälgi meid: